Aktuálně

Informace k zahájení výuky od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, studenti,

na základě usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 zahajujeme v pondělí 11. 5. 2020 za přesně stanovených podmínek z MŠMT a MZ ČR individuální výuku hudebního oboru:

  1. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  3. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
  4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
  5. Dezinfekční prostředky na ruce jsou u vchodu a v učebnách. Každý žák je povinen
    si při vstupu do školy a učebny vydezinfikovat ruce.
  6. V průběhu výuky v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i v učebně.
  7. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  8. Žák je před prvním vstupem do budovy školy povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Při neodevzdání nebude žák vpuštěn do výuky.

Těšíme se na Vás.

Alena Frýdlová, ředitelka školy

Přílohy: