ZUŠ Harmonie

Prezenční individuální výuka od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 25.11.2020 je na základě pokynů MŠMT umožněna prezenční individuální výuka hudebního oboru v režimu 1+1, tedy jeden žák a jeden učitel. Výuka bude probíhat při dodržení všech platných hygienických nařízeních. Kolektivní výuka hudebního oboru a výtvarný obor pokračuje i nadále distančním způsobem. Všichni se…

Sdílený IT specialista projektu MAP II

Město Zlín nabízí v rámci projektu MAP II služby sdíleného IT specialisty, který nabízí konzultace a školení pro učitele a rodiče ZŠ a ZUŠ ve Zlíne. Pro MS Teams, které využíváme na naší škole, je to Ing. Michal Heczko (e-mail: michal.heczko@kabinety.cz; telefon: 606 742 970). Ing. Michal Heczko Implementace a…

Změna organizace výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 bude v období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 probíhat výuka hudebního i výtvarného oboru distanční formou. Ve období 26. až 30. 10. 2020 nebude výuka probíhat z důvodu prodloužených podzimních prázdnin. Děkujeme Vám za…

Upozornění

Na základě nařízení MZČR žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy ve vnitřních prostorách školy používají roušky. Roušky se nevyžadují u žáků a vyučujících pouze tam, kde výuka neumožňuje jejich nošení (zpěv, hra na dechové nástroje).