Naše úspěchy

Školní rok 2020/2021

Přijetí na konzervatoř v Olomouci

Žákyně Anna Pešlová ze třídy Renaty Vávrové byla přijata na konzervatoř v Olomouci, obor: hra na příčnou flétnu.

Žákyně Sára Svobodová ze třídy Jany Šimkové byla přijata ke studiu hry na příčnou flétnu na konzervatoř v Kroměříži.

Přijetí na konzervatoř v Kroměříži

Školní rok 2019/2020

Přijetí na Pražskou konzervatoř

Teodor Lukšík (ze třídy Jany Křupkové) po úspěšně vyukonaných talentových zkouškách přijat na Pražskou konzervatoř.

1. místo s postupem:
Mikuláš Galetka, Teodor Lukšík

1. místo:
Jáchym Baxa, Dominik Brhel, Klára Zapletalová

2. místo:
Kateřina Žalůdková, Amálie Hladká, Elen Zámorská, Martin Klimek, Brigita Krinke

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír 27. – 28.2.2020 v ZUŠ Napajedla

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na kytaru 26.2.2020 v ZUŠ Jižní Svahy

1. místo s postupem do krajského kola soutěže a titul Absolutní vítěz soutěže:
David Laga

2. místo:
Eva Grebeníčková

2. místo:
Karel Vašut, Linh Ngo Khanh, Natálie Chovancová, Daniela Jabůrková, Anna Zuzaníková, Eliška Chovancová, Daniel Dvořák

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na smyčcové nástroje 24.2.2020 v ZUŠ Malenovice

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Velká gratulace a poděkování patří i jejich vyučujícím:
Janě Křupkové, Janě Butkové, Romaně Cholastové, Michalu Hrubému, Jitce Mrazíkové a Ivaně Hrubé