BUDOVAUČITELÉZUŠ HarmonieZUŠ Harmonie
   

Harmonie

Kontakt

ZUŠ Harmonie Zlín, s.r.o.
B. Němcové 258
760 01 Zlín

Tel.: 577 221 330
E-mail: info@zus-harmonie.cz

Další údaje …

Sponzoři

Zlín

Asociace

AZUŠ ČR

Sdružení soukromých škol

Facebook

Školné

Platba školného

Platbu školného za 1. pololetí školního roku je nutné uhradit předem v první polovině měsíce června. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit v první polovině měsíce ledna. Vždy od 12:00 do 16:00 hod. v kanceláři školy.

Výše školného

Hudební obor - Individuální výuka 1700 Kč / pololetí
Hudební obor - Skupinová výuka 1400 Kč / pololetí
Hudební obor - Přípravná hudební výchova (PHV) 1400 Kč / pololetí
Výtvarný obor 1100 Kč / pololetí
Výtvarný obor pro předškolní děti 1000 Kč / pololetí

 

Aktualizováno: 26. 08. 2015 16:20:03
© 2012 Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s. r. o.  |  Technická realizace webu: Ing. Michal Heczko