Školné

Platba školného

Úplata za vzdělávání se platí pololetně převodem na účet 2500946336/2010, pod variabilním symbolem daným školou. Platbu školného za 1. pololetí školního roku 2023/2024 je nutné uhradit do 30. 6. 2023.

Výše školného

udební obor
Hudební obor – Přípravné studium1400 Kč / pololetí
Hudební obor – Individuální výuka (1 žák v hodině)1850 Kč / pololetí
Hudební obor – Skupinová výuka (2 žáci v hodině)1500 Kč / pololetí
Výtvarný obor
Výtvarný obor – Skupinová výuka1350 Kč / pololetí