Měsíc: Září 2020

Upozornění

Na základě nařízení MZČR žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy ve vnitřních prostorách školy používají roušky. Roušky se nevyžadují u žáků a vyučujících pouze tam, kde výuka neumožňuje jejich nošení (zpěv, hra na dechové nástroje).