Naše úspěchy

Školní rok 2023/2024

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na kytaru
20. 3. 2024 v ZUŠ Jižní Svahy 

1. cena s postupem do krajského kola: 
Michal Šenkýř, Šimon Dvořák, David Laga, Eva Grebeníčková

1. cena:
Daniel Dvořák

Blahopřejeme žákům k nádherným výkonům a děkujeme také jejich panu učiteli Michalovi Hrubému, který převzal od poroty ocenění za vynikající pedagogickou práci. Gratulujeme! 

2. cena:
Elen Zámorská

3. cena:
Jáchym Baxa

Gratulujeme oběma žákům i jejich paní učitelce Janě Butkové a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír
19. 3. 2024 v ZUŠ Kroměříž

  

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na housle
14. 3. 2024 v ZUŠ Malenovice

1. cena s postupem do krajského kola: 
Tobias Jan Bařinka, Mikuláš Filip

2. cena: 
Alžběta Cettlová, Adéla Teichmannová

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. Poděkování patří také paní učitelce Jitce Mrazíkové a korepetitorce Romaně Cholastové.

1. cena s postupem do krajského kola: 
Elen Zámorská, Jáchym Baxa

1. cena:
Alžběta Cettlová, Mikuláš Galetka

2. cena: 
František Nový, Alžběta Šimová, Ludmila Vodičková, Elisabeth Mia Šilháková, Anna Vargová, Miron Pavliuk, Brigita Krinke

3. cena: 
Julie Urbánková, Veronika Šveďuková

Gratulujeme soutěžícím a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

Velké poděkování patří paní učitelce Janě Butkové, Janě Křupkové a Romaně Cholastové za přípravu soutěžního programu!

 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír
12. a 13. 2. 2024 v ZUŠ Napajedla

 

Školní rok 2022/2023

Ústřední kolo soutěže ZUŠ MŠMT v komorní hře – dřevěné dechové nástroje
21.4.2023 v ZUŠ Liberec

1. cena

Klarinetové trio Tři lotři (Dominik Brhel, Richard Baxa a David Gregor)

Trio vede pan učitel Aleš Pavlorek, který byl porotou oceněn Zvláštní cenou za soudobou kompozici – za skladbu Alotria, která byla spolu s Mozartovým Divertimentem součástí soutěžního programu.
Soutěžícím i jejich panu učiteli moc gratulujeme!

1. cena s postupem do celostátního kola

Klarinetové trio Tři lotři (Dominik Brhel, Richard Baxa, David Gregor)
Chlapecké trio, které se pod vedením pana učitele Aleše Pavlorka stalo zároveň absolutním vítězem krajského kola, obdrželo také zvláštní cenu poroty za provedení soudobé skladby Alotria. Pan učitel Aleš Pavlorek byl porotou oceněn za vynikající pedagogickou práci.
Blahopřejeme k nádhernému výkonu a děkujeme za reprezentaci naší školy!

 

 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT v komorní hře – dřevěné dechové nástroje
15.3.2023 v ZUŠ Kroměříž

 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT v komorní hře – zobcové flétny
14.3.2023 v ZUŠ Kroměříž

1. cena

Happy kvarteto (Berenika Špačková, Adéla Juřenová, Klára Kozmínová, Tereza Janečková)
Soutěžícímu kvartetu i jejich paní učitelce Daně Skopalové gratulujeme a moc děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

 

 

 

1. cena s postupem do krajského kola:

Happy kvarteto (Berenika Špačková, Adéla Juřenová, Klára Kozmínová, Tereza Janečková)
Kvarteto se bodovým hodnocením poroty stalo absolutním vítězem okresního kola. Soutěžícím i jejich paní učitelce Daně Skopalové moc gratulujeme!

 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT v komorní hře – zobcové flétny
24.2.2023 v ZUŠ Zlín-Malenovice

 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT v komorní hře – dřevěné dechové nástroje
22.2.2023 v ZUŠ Slavičín

1. cena s postupem do krajského kola:

Saxofonové trio Tři altky (Kristýna Červenková, David Janáč, Štěpán Dalecký)
Klarinetové trio Tři lotři (Dominik Brhel, Richard Baxa, David Gregor)
Blahopřejeme oběma souborům i jejich panu učiteli Aleši Pavlorkovi ke krásnému výkonu! Klarinetisté, kteří se stali také absolutními vítězi okresního kola, navíc obdrželi zvláštní ocenění poroty za interpretaci skladby Alotria. 

 

 

Žák Daniel Dvořák ze třídy pana učitele Jana Koňárka byl přijat na konzervatoř v Kroměříži. Obor: sólový zpěv.

 

Přijetí na konzervatoř v Kroměříži

 

 

Přijetí na akademii MenART

Žákyně Klára Janíčková byla přijata na Akademii MenART pro školní rok 2022/2023.

Bude tak mít možnost pracovat s mentorkou Radkou Fišarovou v oboru Muzikálový zpěv. 

Blahopřejeme Kláře i jejímu panu učiteli Janu Koňárkovi!

 

Školní rok 2021/2022

2. místo
Magdaléna Brhlová

 

 

Gratulujeme Magdaléně ke krásnému umístění v celostátní soutěži! Velké poděkování patří paní učitelce Daně Skopalové a korepetitorce MgA. Romaně Cholastové.

 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ MŠMT 20.5.2022
ZUŠ Jana Hanuše Praha 6

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém zpěvu

 

18. 3. 2022 v ZUŠ Karolinka

3. místo:

Daniel Dvořák

 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Poděkování patří také panu učiteli Janu Koňárkovi a korepetitorce Romaně Cholastové.

 

1. místo s postupem do ústředního kola:

Magdaléna Brhlová

 

1. místo:

Ludmila Vodičková, Alice Navrátilová, Anežka Popelková

 

2. místo:

Viktorie Anna Nešporová

 

Zvláštní cenu poroty za pedagogickou práci získala paní učitelka Dana Skopalová.

Zvláštní cenu poroty za citlivý klavírní doprovod získala paní učitelka Romana Cholastová.

 

 

Velká gratulace soutěžícím! Děkujeme paní učitelce Daně Skopalové a Janě Šimkové za přípravu žáků. Romaně Cholastové děkujeme za klavírní doprovod.

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na zobcovou flétnu

 

4. 4. 2022 v ZUŠ Kroměříž

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dřevěné dechové nástroje

 

5. 4. 2022 v ZUŠ Kroměříž

1. místo:

David Gregor (klarinet), Dominik Brhel (klarinet)

 

2. místo:

Lukáš Tobola (saxofon)

 

3. místo:

Barbora Samohýlová (příčná flétna)

 

Zvláštní cenu poroty za pedagogickou práci získal pan učitel Aleš Pavlorek.

 

 

Soutěžícím blahopřejeme! Děkujeme paní učitelce Renatě Vávrové a panu učiteli Aleši Pavlorkovi za přípravu žáků, korepetitorce Romaně Cholastové za klavírní spolupráci.

 

2. místo:

Martin Honner (trubka), Ondřej Pálka (trubka), Tobias Výhonský (tenor)

 

 

Gratulujeme soutěžícím a děkujeme panu učiteli Miloslavu Žváčkovi za přípravu žáků, za korepetici patří poděkování Romaně Cholastové.

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na žesťové nástroje

 

6. 4. 2022 v ZUŠ Hulín

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dřevěné dechové nástroje

 

15. 3. 2022 v ZUŠ Slavičín

1. místo s postupem do krajského kola:

Barbora Samohýlová (příčná flétna), David Gregor (klarinet), Richard Baxa (klarinet), Dominik Brhel (klarinet), Lukáš Tobola (saxofon)

 

2. místo:

Anežka Vodičková (příčná flétna), Klára Pálková (příčná flétna), Kristýna Červenková (saxofon)

 

Soutěžícím blahopřejeme! Speciální gratulaci si zaslouží Dominik Brhel, který se stal absolutním vítězem tohoto okresního kola.

 

Velké poděkování patří paní učitelce Renatě Vávrové a panu učiteli Aleši Pavlorkovi, a také korepetitorům Romaně Cholastové a Martinu Čepicovi.

 

2. místo:

Šimon Inderka, Václav Dočkal, Metoděj Cettl, Jan Inderka

 

Gratulujeme soutěžícím a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

 

Moc děkujeme také jejich panu učiteli Michalu Kozákovi.

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na bicí nástroje

 

14. 3. 2022 v ZUŠ Malenovice

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na zobcovou flétnu

 

10. 3. 2022 v ZUŠ Harmonie Zlín

1. místo s postupem do krajského kola:

Ludmila Vodičková, Alice Navrátilová, Viktorie Anna Nešporová, Anežka Popelková, Magdaléna Brhlová

 

Gratulujeme všem soutěžícím ke krásnému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. Velké poděkování patří jejich učitelkám Daně Skopalové a Janě Šimkové a také korepetitorce Romaně Cholastové.

 

1. místo s postupem do krajského kola:

Martin Honner, Ondřej Pálka, Tobias Výhonský

 1. místo:

Patrik Petroš

 2. místo:

Lukáš Zuzaník

 

Soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří jejich panu učiteli Miloslavu Žváčkovi a také korepetitorce Romaně Cholastové.

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové nástroje žesťové


9. 3. 2022 v ZUŠ Valašské Klobouky

Přijetí na konzervatoř v Kroměříži

Žák Filip Kopečný ze třídy pana učitele Jana Koňárka byl přijat na konzervatoř v Kroměříži. Obor: sólový zpěv.

Žákyně Eliška Předínská ze třídy pana učitele Jana Koňárka byla přijata na konzervatoř v Opavě. Obor: sólový zpěv.

Přijetí na konzervatoř v Opavě

Přijetí na konzervatoř v Ostravě

Žákyně Barbora Samohýlová ze třídy paní učitelky Renaty Vávrové byla přijata na konzervatoř v Ostravě. Obor: hra na příčnou flétnu.

1. místo s postupem do krajského kola:
Daniel Dvořák
2. místo: 
Jan Fuksa
3. místo: 
Eliška Předínská

Gratulujeme soutěžícím a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.
Velké poděkování patří jejich panu učiteli Janu Koňárkovi a také korepetitorce Romaně Cholastové.

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém a komorním zpěvu

24. 2. 2022 v ZUŠ Otrokovice

 

Školní rok 2020/2021

Přijetí na konzervatoř v Olomouci

Žákyně Anna Pešlová ze třídy Renaty Vávrové byla přijata na konzervatoř v Olomouci, obor: hra na příčnou flétnu.

Žákyně Sára Svobodová ze třídy Jany Šimkové byla přijata ke studiu hry na příčnou flétnu na konzervatoř v Kroměříži.

Přijetí na konzervatoř v Kroměříži

Školní rok 2019/2020

Přijetí na Pražskou konzervatoř

Teodor Lukšík (ze třídy Jany Křupkové) po úspěšně vyukonaných talentových zkouškách přijat na Pražskou konzervatoř.

1. místo s postupem:
Mikuláš Galetka, Teodor Lukšík

1. místo:
Jáchym Baxa, Dominik Brhel, Klára Zapletalová

2. místo:
Kateřina Žalůdková, Amálie Hladká, Elen Zámorská, Martin Klimek, Brigita Krinke

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír 27. – 28.2.2020 v ZUŠ Napajedla

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na kytaru 26.2.2020 v ZUŠ Jižní Svahy

1. místo s postupem do krajského kola soutěže a titul Absolutní vítěz soutěže:
David Laga

2. místo:
Eva Grebeníčková

2. místo:
Karel Vašut, Linh Ngo Khanh, Natálie Chovancová, Daniela Jabůrková, Anna Zuzaníková, Eliška Chovancová, Daniel Dvořák

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na smyčcové nástroje 24.2.2020 v ZUŠ Malenovice

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Velká gratulace a poděkování patří i jejich vyučujícím:
Janě Křupkové, Janě Butkové, Romaně Cholastové, Michalu Hrubému, Jitce Mrazíkové a Ivaně Hrubé