Měsíc: Říjen 2021

Koncerty – pravidla a doporučení

Koncerty se mohou konat.  V prostorech s kapacitou do 3000 diváků, kde je přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 6 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu: doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin, absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem…