O škole

Základní údaje

Název školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín
Sídlo školy: B. Němcové 258, 760 01 Zlín
IČ: 25336410
IZO: 600003523
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zřizovatel: Základní umělecká škola Harmonie Zlín, s. r. o.
Datum zřízení a zařazení do sítě: 1. 9. 1995, č. j. 31801/95-61
Ředitelka: Alena Frýdlová
   
Vyučované obory: Hudební obor
Výtvarný obor

Charakteristika školy

Základní umělecká škola Harmonie je mladá škola s rodinnou atmosférou s 380 žáky a 21 pedagogy. Sídlí v krásné čtvrti Zlína Podhoří, na ulici B. Němcové, pár minut od trolejbusové zastávky č. 4, 2, 6. Jako první soukromá základní umělecká škola ve Zlíně byla otevřena v roce 1995, jejím zřizovatelem je právnická osoba. Od počátku své existence je zařazena do sítě škol MŠMT ČR, je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace základních uměleckých škol.

Základní umělecká škola Harmonie poskytuje vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. V obou oborech jsou otevřeny třídy pro předškolní děti od pěti let. Jednou ze stěžejních stránek školy je profesně i lidsky kvalitní tým pedagogů, který s laskavostí a trpělivostí rozvíjí talent každého žáka. O jejich práci svědčí nejen umístění našich žáků v různých národních i mezinárodních soutěžích a výstavách, ale i přijetí žáků na střední umělecké školy a konzervatoře, nespočet veřejných akcí, koncertů či jiných aktivit. To vše se pozitivně odráží v zájmu rodičů o studium, školu a její činnost a pedagogy vede k další tvůrčí práci a zdokonalování.