Hudební obor

Základní informace

Studium v ZUŠ se dělí na několik etap. Nejmladším dětem pěti a šestiletým je určen kolektivní předmět předhudební výchova PHV. Zábavnou formou se v dětech rozvíjí talent pomocí pohybu, zpěvu, hraní na rytmické nástroje. Současně, po konzultaci s rodiči jsou žáčci zařazováni po malých skupinkách (2) do přípravného nástrojového studia, kde se seznamují s již vybraným nástrojem.

Do základního studia I .stupně jsou zařazováni žáci od 7 let. Týdně mají 2 předměty a sice Hru na zvolený nástroj a Hudební nauku. V průběhu studia přibývá další předmět – Společné muzicírování (výběr: komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv). Základní studium I. stupně má 7. ročníků.

Od 14 let je žákům určeno 4leté základní studium II. stupně. Výuka probíhá 2x týdně. Předměty: Hra na nástroj a Společné muzicírování (opět výběr-komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv).   

Studijní zaměření

  • Přípravná hudební výchova (pro žáky 5 a 6 leté)
  • Hra na klavír, klávesy , housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, saxofon, trubku, baskřídlovku, trombon, lesní roh, klasickou, elektrickou a basovou kytaru ,ukulele, bicí nástroje, sólový zpěv