Aktuálně

Vzpomínka na výstavu výtvarného oboru k 25. výročí založení školy

Přinášíme vám malou fotografickou reportáž z výstavy prací žáků ze září 2020 v přízemí Krajské knihovny ve Zlíně.

Na výstavě byly k vidění práce z archívu školy za několik posledních let – např. kresby inspirované Zdeňkem Burianem, malby podle Pietera Brueghela, práce z projektů „Slunce“ a „Jedeme napůl“, hudební náměty, malby z Afriky a jiných přírodních prostředí, symbolické portréty a jiné.
Jsme rádi, že jsme během krátké doby uvolnění mohli tuto výstavu uspořádat a doufáme, že se jednou budeme moci zase potkávat na dalších akcích školy.