Aktuálně

Obnovení individuální prezenční výuky

Vážení rodiče, milí žáci

od pondělí 12.4.2021 je obnovena individuální prezenční výuka hudebního oboru v režimu 1 žák a 1 učitel. Kolektivní výuka hudebního oboru a výuka výtvarného oboru pokračuje i nadále distanční formou.

Žáci se v ZUŠ netestují. Prezenční individuální výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků respiračního onemocnění. V prostorách školy používají všechny osoby ochranu dýchacích cest (chirurgické roušky, respirátory). Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.

Jsme rádi, že se alespoň částečně začínáme vracet do školy.
Alena Frýdlová, ředitelka