Aktuálně

Děti výtvarného oboru tvoří doma

Přinášíme Vám první ukázky prací, které vytvořily děti různých věkových skupin z VO v průběhu vzdálené výuky.

Každý sám, a přece společně, při četbě knížek, povídání a někdy s pomocí rodičů či prarodičů, za což jim patří velký dík.