Aktuálně

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

Ve čtvrtek 10.3.2022 se v naší ZUŠ setkali mladí hráči na zobcové flétny v okresním kole soutěže ZUŠ.

Moc gratulujeme našim žačkám ke krásnému umístění!

Všechny získaly 1. místo s postupem do krajského kola:

Ludmila Vodičková, Alice Navrátilová, Viktorie Anna Nešporová, Anežka Popelková, Magdaléna Brhlová.

Velký dík patří také paní učitelce Daně Skopalové a Janě Šimkové, za korepetici moc děkujeme Romaně Cholastové.