Aktuálně

Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na žesťové nástroje

Blahopřejeme našim žákům, kteří soutěžili v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje. Toto krajské kolo se konalo ve středu 6.4.2022 v ZUŠ Hulín.

Všichni tři chlapci, kteří reprezentovali naši školu, získali 2. cenu. Gratulujeme!

Martin Honner – hra na trubku

Ondřej Pálka – hra na trubku

Tobias Výhonský – hra na tenor

Děkujeme panu učiteli Miloslavu Žváčkovi za přípravu soutěžících a korepetitorce Romaně Cholastové za klavírní spolupráci.