Aktuálně

Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra na zobcovou flétnu

Blahopřejeme našim žákyním, které se zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu. Krajské kolo se konalo v pondělí 4.4.2022 v ZUŠ Kroměříž.

Děvčata získala krásná ocenění.

1. místo s postupem do ústředního kola: Magdaléna Brhlová

1. místo: Ludmila Vodičková, Alice Navrátilová, Anežka Popelková

2. místo: Viktorie Anna Nešporová

Zvláštní cenu poroty získala paní učitelka Dana Skopalová – za pedagogickou práci, a Romana Cholastová – za citlivý klavírní doprovod.

Děkujeme paní učitelce Daně Skopalová a Janě Šimkové za přípravu soutěžících a Romaně Cholastové za klavírní spolupráci.