Aktuálně

Flauti dolci XXL

Ve dnech 5. – 8. května 2022 se v Olomouci konal unikátní seminář zobcových fléten s názvem Flauti dolci XXL. Lektorem třídenního semináře  byl špičkový belgický hráč a dirigent Bart Spanhove, který s přibližně šedesáti mladými hráči na zobcové flétny z celé republiky a jejich učiteli nacvičoval program na závěrečný koncert, kde zazněly skladby různých žánrů a slohových období  – například skladby G. P. Telemanna, P. Phalesia nebo P. Campa. 
Byli jsme velmi potěšeni, že do tohoto mimořádného projektu byla organizátorem celé akce, panem Janem Kvapilem (autor Flautoškoly), oslovena a přizvána i naše škola. Zúčastnily se ho dvě naše studentky – Magdaléna Brhlová a Natálie  Krčálová ze třídy paní učitelky Dany Skopalové. Děvčata si ze semináře odvezla cenné zkušenosti a krásné zážitky,  celou akci provázela příjemná tvůrčí přátelská atmosféra, kterou umocňovala charismatická osobnost pana Spanhoveho.

A jak na tuto akci vzpomíná Natálka Krčálová?

„Hned po příjezdu nás vtáhla příjemná atmosféra, která nás doprovázela i po zbytek celého kurzu. Akce byla zahájena koncertem B. Spanhova, který na nás zapůsobil svou přátelskou a charismatickou povahou. Poté nebyl čas otálet. Každodenní zkoušky byly náročné, o to víc jsme se ale naučily. Přestože byl rozvrh naplněný, měly jsme i něco málo času na objevování historického centra města. Seminář byl zakončen koncertem v unikátních prostorách jezuitského konviktu. Mimo náš šedesátičlenný orchestr místnost naplnilo i mnohočetné publikum ze všech koutů republiky. Naším cílem bylo nejen zpříjemnit posluchačům nedělní odpoledne, ale také představit různé podoby hry na zobcovou flétnu.“

A my už se těšíme na další podobná krásná a naplňující hudební setkání!