Aktuálně

Vystoupení v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 7.6.2022

Jsme rádi, že se žáci naší ZUŠ mohli podílet na vyhlášení vítězů krajského kola literární soutěže pro děti s názvem Kde končí svět, kterou pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Program zahájil Marek Monček klavírní skladbou s názvem Anglaise od Františka Antonína Rösslera. Na zobcovou flétnu zahrála Klára Kozmínová skladbu Rise Up od Daniela Hellbacha. Samotné vyhlašování vítězů uvedl David Janáč fanfárou na saxofon – zazněla Intráda Jiřího Ignáce Linka. A na závěr celého setkání zahrál Jáchym Baxa Invenci č. 14 od Johanna Sebastiana Bacha.

Za klavírní korepetici děkujeme paní učitelce MgA. Romaně Cholastové.