Aktuálně

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Těšíme se na Vás v novém školním roce 2023/2024. Níže naleznete základní informace k zahájení roku.

Hudební obor

  • školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023
  • rozvrh individuální výuky hudebního nástroje/zpěvu je možno domluvit přímo s vyučujícím, v týdnu od 28.8.2023 Vás učitelé budou kontaktovat telefonicky nebo mailem
  • hudební nauka se týká žáků 1.-5. ročníku – rozvrh HN naleznete na webu
  • společné muzicírování (hra v orchestru, komorní hra) – potřebné informace u třídních učitelů
  • Přípravná hudební výchova (PHV) – probíhá ve čtvrtek, pí uč. Konečná bude kontaktovat rodiče žáků PHV v týdnu od 28.8. a domluví se na rozvrhu (informativní schůzka pro rodiče proběhne v rámci první hodiny PHV ve čtvrtek 7.9.

Výtvarný obor

  • školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023
  • dne 4. 9. 2023 v čase 10:00 – 16:00 můžete přijít do ZUŠ k domluvě rozvrhu
  • po 28.8.2023 bude paní učitelka Alena Hankeová k dispozici pro telefonickou/mailovou domluvu rozvrhu
  • výuka výtvarného oboru začíná v úterý 5.9.2023 (dle rozvrhu)

Přejeme Vám krásný start do nového školního roku!

učitelé ZUŠ Harmonie Zlín