Talentové zkoušky

Hudební obor – přijímáme žáky od 5 let

  • Zpěv libovolné písně
  • Opakování zadaných tónů
  • Opakování zadaného hudebního motivu
  • Vytleskání zadaného rytmického útvaru

Přijímací komise hodnotí každou oblast od 0-5body. Nejnižší počet bodů pro přijetí je v součtu 15 bodů. Při výběru studijního zaměření vyučující ověří i fyzické předpoklady uchazeče o studium daného nástroje.

Výtvarný obor – přijímáme žáky od 5 let

  • Žák si sám vybere námět
  • Tužkou nakreslí zadaný námět
  • Vyhodnotí zadanou práci

Každá oblast je přijímací komisí hodnocena 0-5 body. Nejnižší počet pro přijetí je 10 bodů.